کنکاش


مدیر مسئول : جزینی درچه، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : سه‌راه حکیم‌نظامی، ابتدای خ. ارتش، بعد از دبیرستان سعدی
صندوق پستی : ۸۱۷۴۷۶۹۳۸۱
تلفن : ۶۲۵۸۰۴۹ ، ۶۲۶۵۸۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۲۶۵۸۶۰
شماره پروانه نشر : ۹۸۷ دائم
پست الکترونیکی : mohammadhoseinjazini@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۳۶-۶۰۰],[۲۵۹۶-۹۶۴],[۶۳۲۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کنکاش

فهرست كتاب های ناشر