نشر ثالث


مدیر مسئول : جعفریه، محمدعلی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کریم‌خان زند، بین خ. ایرانشهر و خ. ماهشهر، پ. 148و 150
صندوق پستی : ۱۵۸۴۷۸۳۸۱۶
تلفن : ۸۸۳۲۵۳۷۶ ، ۸۸۳۲۵۳۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۲۵۳۷۶
شماره پروانه نشر : ۲۱۰۵ دائم
پست الکترونیکی : nashresless@gmail.com
وب سایت : http://www.salesspub.com
شناسه شابك : [۴۰۵-۶۰۰],[۳۸۰-۹۶۴],[۶۴۰۴-۹۶۴],[۷۲۳۰-۹۶۴],[۹۰۵۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نشر ثالث

فهرست كتاب های ناشر