عسگریه


مدیر مسئول : رحیمی، غلامحسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : مرکزی - تفرش
نشانی پستی : شهرک مدرس، ک. دوم، پ. 15
صندوق پستی :
تلفن : ۶۲۲۲۵۷۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۵/۰۶/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عسگریه

فهرست كتاب های ناشر