جهاد دانشگاهی واحد اصفهان


مدیر مسئول : مرآثی، محمود
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : دانشگاه اصفهان، فروشگاه کتاب جهاددانشگاهی
صندوق پستی : ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱
تلفن : ۳۶۶۸۰۰۶۲ ، ۳۷۹۳۲۰۷۰ ، ۳۷۹۳۲۰۶۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۰۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۶۶۸۰۰۶۲
شماره پروانه نشر : ۲۱۷۸ موقت
پست الکترونیکی : jahadbookshop@gmail.com
وب سایت : http://www.jahadbookshop.ir
شناسه شابك : [۳۱۸-۶۰۰],[۵۰۵۱-۶۰۰],[۶۰۹۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر