طبیب


مدیر مسئول : اسماعیلی، ملیحه
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار کشاورز، خ. شانزده آذر، پ. 68
صندوق پستی : ۱۴۱۷۹۹۴۶۷۱
تلفن : ۸۳۳۸۳ ، ۸۸۹۵۱۱۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۸۱۰ دائم
پست الکترونیکی : info@tabibonline.net
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۳۵-۶۰۰],[۹۰۶۵۲-۹۶۴],[۹۳۲۸۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : طبیب

فهرست كتاب های ناشر