پرسش


مدیر مسئول : رنجبر، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خوزستان - آبادان
نشانی پستی : منطقه بریم، م. الفی، ساختمان اروند، پ. 2348
صندوق پستی : ۸۱۷۵۷۳۶۸۷۵
تلفن : ۳۶۶۷۲۴۵۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۶۲۴۰۰۵۷
شماره پروانه نشر : ۲۰۳ موقت
پست الکترونیکی : porsesh.pub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۶۵-۶۰۰],[۶۶۲۹-۹۶۴],[۸۶۸۷-۹۶۴],[۹۰۴۵۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پرسش

فهرست كتاب های ناشر