موسسه فرهنگی ماهور


مدیر مسئول : موسوی، سیدمحمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : پل چوبی، خ. حقوقی، پ. 42، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۶۱۱۹۷۵۵۱۶
تلفن : ۷۷۵۰۲۴۰۰ ، ۷۷۶۴۶۰۰۴/۵ ، ۰۹۱۲۱۱۳۷۵۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۵/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۵۰۶۵۵۳
شماره پروانه نشر : ۲۸۵ دائم
پست الکترونیکی : info@mahoor.com
وب سایت : http://www.mahoor.com
شناسه شابك : [۶۴۰۹-۹۶۴],[۸۷۷۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی ماهور

فهرست كتاب های ناشر