پیک فرهنگ


مدیر مسئول : میرزایی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. وحید نظری، پ. 82
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۵۱۱۱
تلفن : ۶۶۴۰۹۴۲۵ ، ۶۶۴۱۰۰۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۷۵۰۰
شماره پروانه نشر : ۷۱۵ دائم
پست الکترونیکی : arianmirzaie@gmail.com
وب سایت : http://www.paykefarhang.com
شناسه شابك : [۲۳۰-۶۰۰],[۶۱۸۸-۹۶۴],[۸۲۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیک فرهنگ

فهرست كتاب های ناشر