پرک


مدیر مسئول : مدرس قزوینی، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قزوین - قزوین
نشانی پستی : چهارراه فلسطین، مقابل دبیرستان علامه امینی، خ. مهجور، بن‌بست یگانه، پ. 132
صندوق پستی : ۳۴۱۳۸۹۷۴۶۸
تلفن : ۳۳۶۶۲۳۵۰ ، ۳۳۳۲۱۲۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۲۳۳ موقت
پست الکترونیکی : parak.publications@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۴۱۴-۶۰۰],[۶۲۶۳-۶۲۲],[۹۹۳۸۸-۶۲۲],[۵۷۰۳-۹۶۴],[۹۱۵۶۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پرک

فهرست كتاب های ناشر