توسن


مدیر مسئول : عریضی، محمدرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن : ۶۷۹۲۲۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۰۸ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك :
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : توسن

فهرست كتاب های ناشر