علی


مدیر مسئول : حسن نوری، محمود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. روانمهر، بین خیابان دوازده فروردین و اردیبهشت، پ. 136، ط. 1، واحد. 1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۹۳۶۸۴
تلفن : ۶۶۴۹۱۲۹۵ ، ۶۶۴۹۱۸۷۶ ، ۶۶۹۶۷۰۲۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۰/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۱۸۷۶
شماره پروانه نشر : ۲۱۵۶ موقت
پست الکترونیکی : info@alipub.ir
وب سایت : http://www.alipub.ir
شناسه شابك : [۱۹۳-۹۶۴],[۷۵۴۳-۹۶۴],[۹۱۵۷۰-۹۶۴],[۹۲۴۵۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : علی

فهرست كتاب های ناشر