پاییز


مدیر مسئول : منفردنیاکی، ابراهیم
زمینه فعالیت : ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : قلهک، مقابل سینما فرهنگ، فروشگاه مربی
صندوق پستی :
تلفن : ۸۸۷۱۸۹۵۱ ، ۲۲۰۰۹۸۳۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۶۱۰۶۶۶
شماره پروانه نشر : ۶۰۰ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۶۱۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پاییز

فهرست كتاب های ناشر