مرکز مدیریت حوزه علمیه قم


مدیر مسئول : کرمی بروجنی، محمدمهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. حضرتی، مدرسه عالی دارالشفا، ط. اول
صندوق پستی : ۳۷۱۳۷۳۷۳۶۶
تلفن : ۳۷۷۴۰۹۷۱ ، ۳۷۷۴۸۳۸۳ ، ۳۷۷۳۸۳۳۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۲۰
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۷۷۴۸۳۸۳
شماره پروانه نشر : ۵۰۵۸ موقت
پست الکترونیکی : karami180@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۵۵۰-۶۰۰],[۶۱۶۳-۶۲۲],[۲۶۳۸-۹۶۴],[۶۹۱۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر