دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب


مدیر مسئول : حاجی زاده ماهانی، فرشته
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سپهبد قرنی، مقابل ساختمان بیمه البرز، ساختمان شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ساختمان شماره 2 معاونت پژوهشی، پ. 173، ط. اول
صندوق پستی : ۱۵۸۴۷۴۳۳۱۱
تلفن : ۸۸۳۴۷۴۲۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۸۳۰۰۱۲
شماره پروانه نشر : ۸۷۸۵ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.azad.ac.ir
شناسه شابك : [۶۴۴۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر