پردازش


مدیر مسئول : کفاشیان، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. شهدای ژاندارمری، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. 132
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۴۱۵۱
تلفن : ۶۶۹۷۵۵۶۱/۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۶۰۰۰
شماره پروانه نشر : ۱۲۶۹ موقت
پست الکترونیکی : nashr.pardazesh@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashrepardazesh.ir
شناسه شابك : [۲۳۳-۶۰۰],[۵۱۳۷-۶۰۰],[۲۰۳-۹۶۴],[۶۰۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پردازش

فهرست كتاب های ناشر