موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی


مدیر مسئول : بلادر، فرهاد
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، خ. رودسر شرقی، پ. 9
صندوق پستی : ۱۵۹۸۶۳۷۳۱۳
تلفن : ۸۸۸۰۸۶۳۳ ، ۸۸۸۰۰۴۱۷/۲۰ ، ۴۲۹۱۶۴۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۸۹۶۶۶۰
شماره پروانه نشر : ۷۸۶۸ موقت
پست الکترونیکی : farzan.koohestan@gmail.com
وب سایت : http://www.agri-peri.ir
شناسه شابك : [۴۹۴-۶۰۰],[۷۸۸۰-۶۰۰],[۸۶۱۹-۶۰۰],[۵۵۴۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

فهرست كتاب های ناشر