چوگان


مدیر مسئول : محسنی، محمدجواد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. 12فروردین، خ. لبافی نزاد، پ. 214، نیم طبقه غربی
صندوق پستی : ۱۴۱۷۹۵۴۳۶۱
تلفن : ۶۶۴۰۶۴۷۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۰۵۴ دائم
پست الکترونیکی : choganpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۴۶۳-۶۰۰],[۸۶۶۷-۶۰۰],[۵۶۸۲-۹۶۴],[۹۱۵۲۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : چوگان

فهرست كتاب های ناشر