جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی


مدیر مسئول : میرزائی، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه شهید چمران، خ. تابناک، اوین، دانشگاه شهید بهشتی
صندوق پستی : ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱
تلفن : ۲۲۴۳۱۹۳۳/۴ ، ۲۹۹۰۳۱۷۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۰۱
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۴۳۱۹۳۸
شماره پروانه نشر : ۲۱۸۵ موقت
پست الکترونیکی : toufighhosseini@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر