سنبله


مدیر مسئول : معینی، حسین
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : انتهای شهرک ابوذر، نرسیده به شرکت ایران خودرو، ک. شهید نوری، چاپ دقت
صندوق پستی : ۹۱۶۳۹۳۴۵۴۱
تلفن : ۳۸۱۰۲۲۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۸۱۰۲۵۲
شماره پروانه نشر : ۲۰۵۲ دائم
پست الکترونیکی : deghatpress@hotmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۹۲-۹۶۴],[۶۷۰۲-۹۶۴],[۷۹۹۳-۹۶۴],[۹۱۴۷۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سنبله

فهرست كتاب های ناشر