راهیان اندیشه


مدیر مسئول : گرمسیری، مژگان
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی :
صندوق پستی :
تلفن : ۷۷۹۴۱۸۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۲۳۳ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۹۵-۹۶۴],[۹۱۱۸۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : راهیان اندیشه

فهرست كتاب های ناشر