فرشتگان


مدیر مسئول : سعیدبهر، زهرا
زمینه فعالیت : كليات، ادبيات، كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. وحید نظری، شماره 154، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۱۴۵۶۱
تلفن : ۸۸۹۶۱۹۲۲ ، ۶۶۹۶۰۲۸۵ ، ۶۶۴۷۸۵۴۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۸۵۴۱
شماره پروانه نشر : ۲۳۲۹ موقت
پست الکترونیکی : fereshtegan_pub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۷۶۶۳-۶۰۰],[۹۷۶۶۶-۶۰۰],[۷۲۰۴-۶۲۲],[۹۶۰۷۲-۶۲۲],[۶۶۴۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرشتگان

فهرست كتاب های ناشر