مشهور


مدیر مسئول : خانه‌زرین، ابراهیم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. ارم، پاساژ قدس، ط. پایین، پ. 5
صندوق پستی : ۳۷۱۵۷۵۵۹۸۸
تلفن : ۳۷۸۳۸۹۱۱ ، ۳۷۸۳۱۶۴۶ ، ۳۷۷۴۶۸۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۸۹۱۱
شماره پروانه نشر : ۲۲۳۵ دائم
پست الکترونیکی : mashhour.fipa@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۳۸-۹۶۴],[۶۸۶۳-۹۶۴],[۸۳۵۰-۹۶۴],[۹۱۶۰۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مشهور

فهرست كتاب های ناشر