معیار علم


مدیر مسئول : سجادی، علیرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. بهشت‌آیین، پ. 13
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۹۴۵۶۱
تلفن : ۶۶۴۹۵۷۹۷ ، ۶۶۴۰۹۵۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۳۲۲۱
شماره پروانه نشر : ۲۳۸۹ موقت
پست الکترونیکی : meyarelmbooks@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۴۶۱-۶۰۰],[۶۲۴۷-۶۲۲],[۶۹۲۷-۶۲۲],[۶۶۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : معیار علم

فهرست كتاب های ناشر