موسسه نشر میراث مکتوب


مدیر مسئول : ایرانی ‌قمی، اکبر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بین خ. دانشگاه و خ. ابوریحان، ساختمان فروردین، پ. 1182، ط. دوم، واحد 8 و 9
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹
تلفن : ۶۶۴۹۰۶۱۲ ، ۶۶۴۹۰۶۱۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۴۰۶۲۵۸
شماره پروانه نشر : ۲۳۴۷ دائم
پست الکترونیکی : tolid@mirasmaktoob.ir
وب سایت : http://www.mirasmaktoob.ir
شناسه شابك : [۲۰۳-۶۰۰],[۶۷۸۱-۹۶۴],[۸۷۰۰-۹۶۴],[۹۰۷۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه نشر میراث مکتوب

فهرست كتاب های ناشر