کتاب خورشید


مدیر مسئول : کازری، مسعود
زمینه فعالیت : ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خ. سیزدهم، پ. 52، واحد 1
صندوق پستی : ۱۴۳۳۶۶۳۱۶۹
تلفن : ۸۸۷۲۱۰۹۹ ، ۸۸۷۲۲۲۲۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۸/۱۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۲۱۰۹۹
شماره پروانه نشر : ۲۳۷۰ موقت
پست الکترونیکی : ketabekhorshid@yahoo.com
وب سایت : http://www.ketab-e-khorshid.com
شناسه شابك : [۷۱۳۱-۶۰۰],[۷۰۸۱-۹۶۴],[۹۱۶۲۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب خورشید

فهرست كتاب های ناشر