فرهنگ کاوش


مدیر مسئول : میرزایی، مسعود
زمینه فعالیت : علوم اجتماعي، هنرها، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مفتح، خ. زهره، پ. 16، واحد 17
صندوق پستی : ۵۱۳۳۸۳۷۷۴۷
تلفن : ۸۸۳۱۳۰۹۳ ، ۸۸۳۱۴۶۸۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۷/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۵۱۸۹۲۹
شماره پروانه نشر : ۱۶۱۳ موقت
پست الکترونیکی : fkavesh90@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۹۶۵-۶۰۰],[۶۵۳۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ کاوش

فهرست كتاب های ناشر