شریف


مدیر مسئول : صادق‌پورستوبادی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. قزوین، نرسیده به دوراهی قپان، جنب پمپ بنزین، ک. بهمن نوروزی، پ. 6
صندوق پستی : ۱۳۵۶۷۱۵۶۸۵
تلفن : ۵۵۷۲۰۱۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۹۹۱ موقت
پست الکترونیکی : sadeghpour34@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۵۷-۶۰۰],[۶۴۰۷-۶۰۰],[۸۰۴۸-۶۰۰],[۸۳۳۸-۶۰۰],[۵۶۴۹-۹۶۴],[۹۱۶۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شریف

فهرست كتاب های ناشر