جامی


مدیر مسئول : دهقان، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، خ. شهید وحید نظری، مقابل دبیرستان مفتح، پ. 52
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۷۳۶۶۱
تلفن : ۶۶۴۰۰۲۲۳ ، ۶۶۴۶۸۸۵۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۱۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۰۲۲۳
شماره پروانه نشر : ۴۱۱ دائم
پست الکترونیکی : info@jamipub.com
وب سایت : http://www.jamipub.com
شناسه شابك : [۱۷۶-۶۰۰],[۲۵۷۵-۹۶۴],[۵۶۲۰-۹۶۴],[۷۴۶۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جامی

فهرست كتاب های ناشر