روزگار


مدیر مسئول : عزیزی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، نبش خ. شهدای ژاندارمری، پ. 158. ط. زیر همکف.
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۵۵۵۷۴
تلفن : ۶۶۹۵۸۱۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۲۳۸ موقت
پست الکترونیکی : ruzegarnashr@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۳۳-۶۲۲],[۳۷۴-۹۶۴],[۵۷۵۸-۹۶۴],[۶۶۷۵-۹۶۴],[۹۰۵۸۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : روزگار

فهرست كتاب های ناشر