جاویدان


مدیر مسئول : علمی، ابوالقاسم
زمینه فعالیت : مذهب، ادبيات، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 26
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۹۳۳۷۳
تلفن : ۶۶۴۱۱۵۰۸ ، ۶۶۴۱۴۳۶۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۱۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۱۵۰۸
شماره پروانه نشر : ۵۱ دائم
پست الکترونیکی : abolghasem_elmi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۳۲-۹۶۴],[۵۷۳۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جاویدان

فهرست كتاب های ناشر