کردستان


مدیر مسئول : محمودی، عبدالرحیم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کردستان - سنندج
نشانی پستی : چهارراه شهدا، پاساژ عزتی، ط. همکف، پ. 5
صندوق پستی : ۶۶۱۴۶۳۶۳۴۸
تلفن : ۳۳۱۶۵۳۸۲ ، ۰۹۱۸۱۸۱۹۱۴۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۱۵۳۴۰۶
شماره پروانه نشر : ۱۵۹۱ دائم
پست الکترونیکی : kurdpu4444@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۵۴۶-۹۶۴],[۷۶۳۸-۹۶۴],[۹۸۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کردستان

فهرست كتاب های ناشر