کاگو


مدیر مسئول : سالکی، محمدرضا
زمینه فعالیت : علوم طبيعي و رياضيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ک. الوندی، پ. 12، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۸۳۳۶۶۴
تلفن : ۶۶۴۸۳۴۲۷/۸ ، ۶۶۴۱۴۳۴۲ ، ۶۶۴۸۳۴۲۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۴۳۴۲-۷
شماره پروانه نشر : ۱۹۴۲ موقت
پست الکترونیکی : gostareshoo@yahoo.com
وب سایت : http://www.kgoo.ir
شناسه شابك : [۴۵۰-۶۰۰],[۳۴۰-۹۶۴],[۶۵۶۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کاگو

فهرست كتاب های ناشر