منتشران


مدیر مسئول : موسوی، سیداحمد
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پاساژ کتاب فروردین، پ. 83، ط. زیرین
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۹۳۴۹۰ ، ۶۶۴۶۹۵۷۱ ، ۶۶۴۹۳۶۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۹۵۷۱
شماره پروانه نشر : ۲۳۶۶ موقت
پست الکترونیکی : info@montasheran.ir
وب سایت : http://www.montasheran.ir
شناسه شابك : [۳۷۸-۹۶۴],[۶۶۶۶-۹۶۴],[۷۳۳۳-۹۶۴],[۹۱۶۷۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : منتشران

فهرست كتاب های ناشر