آدنا


مدیر مسئول : نیکدست، جمال
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دانشگاه، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 46
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۹۴۸۱۴
تلفن : ۶۶۴۸۹۳۱۸ ، ۶۶۴۱۳۳۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۹۳۱۸
شماره پروانه نشر : ۲۵۲۲ موقت
پست الکترونیکی : jamalnickdast@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۸۶۶-۹۶۴],[۷۲۵۲-۹۶۴],[۹۱۶۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آدنا

فهرست كتاب های ناشر