مبعث


مدیر مسئول : عبداللهی بیشه، رضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - بابل
نشانی پستی : چهارراه شهربانی، خ. نیایش، ک. نیایش یکم
صندوق پستی : ۴۷۱۴۷۳۵۹۳۶
تلفن : ۳۲۲۰۳۰۱۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۳۲۵۹۰۵
شماره پروانه نشر : ۱۸۶۹ موقت
پست الکترونیکی : abdolahi_mabas@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۳۵۶-۶۰۰],[۷۱۶۶-۶۲۲],[۹۵۹۷۶-۶۲۲],[۷۰۹۵-۹۶۴],[۹۱۶۹۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مبعث

فهرست كتاب های ناشر