دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)


مدیر مسئول : پیرمرادیان، مسعود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. شهدا، ک. سی و دوم، پ. 3
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۴۷۸۶۷
تلفن : ۳۷۷۴۰۰۰۴ ، ۳۷۷۴۰۰۰۳ ، ۳۷۷۴۰۰۰۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۹/۱۶
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۷۷۴۸۵۷۱
شماره پروانه نشر : ۵۱۴۸ موقت
پست الکترونیکی : info@nashremaaref.ir
وب سایت : http://www.nashremaaref.ir
شناسه شابك : [۴۴۱-۶۰۰],[۵۳۱-۹۶۴],[۷۰۳۰-۹۶۴],[۸۵۲۳-۹۶۴],[۹۱۷۰۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر