جهان آرا


مدیر مسئول : دادور، مهدی
زمینه فعالیت : كتابهاي كودكان و نوجوانان،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. روانمهر، پ. 158، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۷۳۵۹۱
تلفن : ۶۶۴۷۷۲۰۷/۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۷۲۰۷
شماره پروانه نشر : ۲۶۸ دائم
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۴۰-۹۶۴],[۸۳۸۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جهان آرا

فهرست كتاب های ناشر