دنیای دانش


مدیر مسئول : علمی، محمود
زمینه فعالیت : مذهب، جغرافيا و تاريخ،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. گاندی، خ. شانزدهم، پ. 11، واحد 17
صندوق پستی : ۱۵۱۷۹۱۷۱۱۳
تلفن : ۸۸۶۶۳۱۶۴ ، ۸۸۶۶۳۱۶۵ ، ۸۸۷۹۸۰۴۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۰۹/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۶۶۳۱۶۴
شماره پروانه نشر : ۲۲۳۶ موقت
پست الکترونیکی : mahmod_elmi@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۱۸-۹۶۴],[۹۱۷۲۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دنیای دانش

فهرست كتاب های ناشر