میکاییل


مدیر مسئول : علیزاده، سیامک
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، خ. پاکستان، خ. حکیمی، پ. 20 ط. 3 ، ش 6
صندوق پستی : ۱۶۷۵۶۴۸۸۱۱
تلفن : ۲۲۵۱۲۸۳۴ ، ۸۸۵۴۵۹۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۶۳۰۰۶۶۹
شماره پروانه نشر : ۲۶۱۸ موقت
پست الکترونیکی : info@ashja.com
وب سایت : http://www.ashja.com
شناسه شابك : [۷۰۶۶-۹۶۴],[۹۱۷۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : میکاییل

فهرست كتاب های ناشر