زمینه سازان ظهور امام عصر (عج)


مدیر مسئول : انصاری، عذرا
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. دورشهر، ک. هیجدهم، ک. وصال، پ. 29
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۷۵۸۳۴
تلفن : ۳۷۷۳۶۵۴۳ ، ۳۷۸۳۲۷۰۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۲۸۰۷
شماره پروانه نشر : ۱۸۳۴ موقت
پست الکترونیکی : nashr.zamyneh@chmail.ir
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۸۰۳-۶۰۰],[۲۸۱۹-۹۶۴],[۹۱۲۴۷-۹۶۴],[۹۴۱۹۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : زمینه سازان ظهور امام عصر (عج)

فهرست كتاب های ناشر