سازمان تحقیقاتی آموزش و ترویج کشاورزی


مدیر مسئول : کشاورز، عباس
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه شهید چمران، خ. تابناک، سازمان تحقیقات آموزش کشاورزی، ط. همکف، اتاق 122
صندوق پستی : ۱۹۸۵۷۱۳۱۳۳
تلفن : ۲۲۴۱۴۴۱۳/۶ ، ۲۲۴۱۹۷۱۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۱/۲۹
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۲۲۴۰۰۰۶۷
شماره پروانه نشر : N موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت : http://www.areeo.ir
شناسه شابك : [۶۶۶۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سازمان تحقیقاتی آموزش و ترویج کشاورزی

فهرست كتاب های ناشر