اسرار دانش


مدیر مسئول : احمدزاده سبزوار، جواد
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، علوم اجتماعي، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهدای ژاندارمری، مقابل پست، پ. 126، ط. سوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۴۴۳۶
تلفن : ۶۶۹۶۰۶۵۴ ، ۶۶۴۶۹۷۶۱ ، ۶۶۴۶۹۷۶۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۶۰۶۵۴
شماره پروانه نشر : ۲۵۳۵ موقت
پست الکترونیکی : asrardanesh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۱۹-۹۶۴],[۷۵۵۱-۹۶۴],[۹۱۸۰۱-۹۶۴],[۹۸۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اسرار دانش

فهرست كتاب های ناشر