موسسه فرهنگی طاهر


مدیر مسئول : هاشمی‌بهرمانی، زهرا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، بعد از شهدای ژاندارمری، پ. 294
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۴۶۷۷
تلفن : ۶۶۴۰۱۳۹۴ ، ۶۶۹۷۴۷۱۰/۱۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۳۹۴
شماره پروانه نشر : ۲۸۲۳ موقت
پست الکترونیکی : Zhashemi.b@gmail.com
وب سایت : http://www.taherbook.com
شناسه شابك : [۵۰۷-۹۶۴],[۶۸۸۹-۹۶۴],[۷۷۸۷-۹۶۴],[۹۱۸۹۹-۹۶۴],[۹۱۹۵۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه فرهنگی طاهر

فهرست كتاب های ناشر