موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)


مدیر مسئول : متولی، حسن
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. صفائیه، ک. ممتاز (24)، پ. 38
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۶۱۱۶
تلفن : ۳۷۷۴۲۳۲۶ ، ۳۷۷۴۰۲۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۸/۲۶
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۷۷۴۲۳۲۶
شماره پروانه نشر : ۱۴۲۴ موقت
پست الکترونیکی : rohani5254@gmail.com
وب سایت : http://www.hatif.ir
شناسه شابك : [۴۴۴-۶۰۰],[۴۱۱-۹۶۴],[۵۸۸۳-۹۶۴],[۶۷۴۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

فهرست كتاب های ناشر