سیمای دانش


مدیر مسئول : طالقانی‌اصفهانی، سید مجتبی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، ابتدای خ. دوازده فروردین، پ. 318
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۴۸۹۱
تلفن : ۶۶۴۶۴۷۷۹ ، ۶۶۹۶۶۱۱۴ ، ۶۶۹۶۶۱۱۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۴۷۷۹
شماره پروانه نشر : ۲۵۹۷ موقت
پست الکترونیکی : simaye.danesh@yahoo.com
وب سایت : http://www.simayedanesh.ir
شناسه شابك : [۱۲۰-۶۰۰],[۵۶۹۳-۹۶۴],[۸۹۷۲-۹۶۴],[۹۱۹۳۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سیمای دانش

فهرست كتاب های ناشر