عروج اندیشه


مدیر مسئول : مقدم، محمدرضا
زمینه فعالیت : مذهب،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : چهارراه شهدا، پاساژ فیروزه، ط. منهای یک، پ. 6
صندوق پستی : ۹۱۴۳۶۱۵۷۱۸
تلفن : ۲۲۸۱۸۷۷ ، ۲۲۲۴۲۹۹ ، ۲۲۴۲۲۴۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۳/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۸۱۸۷۰
شماره پروانه نشر : ۲۷۲۱ موقت
پست الکترونیکی : oru100@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۶۳-۹۶۴],[۷۲۴۴-۹۶۴],[۸۶۷۱-۹۶۴],[۹۱۹۴۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عروج اندیشه

فهرست كتاب های ناشر