گلبهار


مدیر مسئول : روستازاده شیخ یوسفی، محمدعلی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. نشاط، ایستگاه پاقلعه، چاپ نشاط
صندوق پستی : ۸۱۵۴۶۵۹۳۶۹
تلفن : ۲۷۲۲۱۶۱ ، ۲۶۵۱۷۴۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۰۸/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۴۷۳ دائم
پست الکترونیکی : neshatprinting@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۲۵-۶۰۰],[۵۶۹۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : گلبهار

فهرست كتاب های ناشر