پیوند مهر


مدیر مسئول : جلیل‌زاده خویی، مجید
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه کردستان، خ. 26، پ. 27، واحد 11
صندوق پستی : ۱۴۱۵۷۱۳۴۳۸
تلفن : ۸۸۹۸۹۴۲۷ ، ۰۹۱۲۱۰۵۵۰۶۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۸۹۴۲۷
شماره پروانه نشر : ۷۴۷۹ موقت
پست الکترونیکی : payvandmehr@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۱۷۳-۶۰۰],[۹۰۹۷۰-۹۶۴],[۹۶۳۳۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیوند مهر

فهرست كتاب های ناشر