کومه


مدیر مسئول : قوامیان، حسین
زمینه فعالیت : كليات، مذهب، ادبيات، كتابهاي كودكان و نوجوانان، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. معلم، مجتمع ناشران، واحد 130
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۹۶۹
تلفن : ۳۷۷۴۶۷۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۵/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۴۲۶۱۰
شماره پروانه نشر : ۷۵۱۲ موقت
پست الکترونیکی : koomeh84@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۳۷-۶۰۰],[۸۵۷۵-۶۰۰],[۲۵۹۸-۹۶۴],[۹۶۳۶۵-۹۶۴],[۹۶۶۱۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کومه

فهرست كتاب های ناشر