مرز دانش


مدیر مسئول : غلامی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. ابوریحان، ک. عنصری، پ. 11 ، درب شرقی
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۷۴۵۴۱
تلفن : ۶۶۴۰۳۶۵۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۲۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۳۶۵۰
شماره پروانه نشر : ۷۵۳۰ موقت
پست الکترونیکی : mdpbook@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۰۴۵-۶۰۰],[۸۶۳۳-۶۰۰],[۶۸۸۰-۶۲۲],[۹۰۶۰۴-۹۶۴],[۹۹۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرز دانش

فهرست كتاب های ناشر